Viðskipti Kaldalóns hf. með eigin bréf.

Viðskipti með eigin fjármálagerninga/
transaction in own financial instruments

Nafn/Name:
Kaldalón hf.

Dagsetning viðskipta/Date of transaction:
7.1.2020

Kaup eða sala/Buy or Sell:
Sala

Tegund fjármálagernings/Type of instrument:
Hlutabréf

Fjöldi hluta/Number of shares:
21.617.794

Gengi/Verð pr. Hlut/Price:
1,0

Fjöldi hluta eftir viðskipti/Primary insider\’s holdings after the transaction:
44.724.004

Dagsetning lokauppgjörs/Date of settlement:
7.1.2020

Ástæður viðskipta/Reason for transaction:
Sala hlutabréfa í eigu félagsins

Deila frétt

Fleiri fréttir