Ársreikningur 2023

Ársreikningur Kaldalóns hf. var samþykktur af stjórn félagsins 7. mars 2023.

Afkoma Kaldalóns á árinu 2023 sú besta frá upphafi

  • Félagið skilar 3.970 m.kr. í hagnað fyrir skatta
  • Arðsemi eiginfjár var 15%  á ársgrundvelli
  • Fjárfestingareignir félagsins aukast um 38% milli ára
  • Tekjuvöxtur leigutekna er 87% milli ára
  • Rekstrarhagnaðarhlutfall 80%
  • Tækifæri eru í endurfjármögnun félagsins. Um helmingur fjármögnunar félagsins er á óverðtryggðum vöxtum og þrír fjórðu hlutar er á breytilegum vöxtum. Þrátt fyrir það er rekstrarhagnaður hærri en fjármagnsgjöld

Mikilvægir áfangar á árinu

  • Fasteignasafn félagsins að teknu tilliti til tilkynntra viðskipta verður um 120 þúsund fermetrar af atvinnuhúsnæði
  • Kaldalón var skráð á Aðalmarkað Nasdaq Iceland á árinu samhliða auknum umsvifum
  • Félagið gaf út á árinu grunnlýsingu fyrir  30 ma.kr. útgáfuramma og hefur nú aðgengi að markaðsfjármögnun
  • Samhliða útgáfuramma félagsins náði félagi samkomulagi við lánveitendur sína um að setja 69% af vaxtaberandi skuldum félagsins undir almennt tryggingafyrirkomulag fyrir lok árs 2023

Helstu atriði uppgjörs eru:

   
   
   
2023
   
2022
   
Heildarhagnaður ársins fyrir skatta
   
3.970
   
2.611
   
Arðsemi eigin fjár
15,2%16,2%
   
Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu   
   
2.487
   
1.306
   
Rekstrarhagnaðarhlutfall1   
   
80,4%
   
74,2%
   
Matsbreyting á tímabilinu   
   
3.791
   
2.490
   
Handbært fé í lok árs   
   
1.830
   
2.277
   
Fjárfestingareignir   
   
57.585
   
41.711
   
Heildareignir   
   
60.666
   
45.482
   
Vaxtaberandi skuldir   
   
29.961
   
19.836
   
Veðsetningarhlutfall   
   
52,0%
   
47,6%
   
Eiginfjárhlutfall   
   
38,3%
   
45,5%
   
Tekjuvegið útleiguhlutfall í lok árs
   
98,6%
   
98,9%
   
Eigið fé   
   
23.207
   
20.717
  
Húsaleigutekjur
3.2221.722

1) án einskiptiskostnaður

Allar fjárhæðir eru í milljónum króna nema annað sé tekið fram.

Jón Þór Gunnarsson, forstjóri:

Ég er stoltur af rekstrarniðurstöðu Kaldalóns ársins 2023 og þeim skrefum sem við tókum til að efla félagið og stækka. Markmiðum félagsins um einfalt viðskiptalíkan og arðbæran vöxt hefur verið náð á grundvelli skýrrar sýnar á fasteignamarkaðinn, sem og á uppbyggingu og þróun félagsins.

Frá miðju ári 2021 hefur Kaldalón þróast hratt og er í dag orðið öflugt fasteignafélag. Á þessu tímabili hefur félagið alltaf skilað jákvæðri afkomu og hagnast í heild um 8,4 milljarða króna fyrir skatta frá umbreytingu. Það er ekki sjálfgefið að við slíka umbreytingu náist markmið um vöxt, rekstrartekjur og aðhald í kostnaði.

Á árinu 2023 var mikil eftirspurn eftir vöru- og iðnaðarhúsnæði og verslunar- og þjónustueignum, en það eru þeir eignaflokkar sem við höfum helst fjárfest í ásamt hótelum. Útleiguhlutfall er hátt og endurspeglar eftirspurnina. Vel hefur gengið að leigja út eignir félagsins sem við þróuðum ástamt framkvæmdaraðilum.  Til að mynda hafa öll rými verið leigð út á Einhellu í Hafnarfirði og stærstur hluti rýma í gömlu Kassagerðinni, Köllunarklettsvegi 1 í Reykjavík. Við finnum áfram fyrir mikilli eftirspurn, sem endurspeglast í því að þegar hafa verið undirritaðir leigusamningar um tæplega helming af eignum í byggingu. Afhending þessara eigna er áætluð næsta vetur.   

Félagið hefur náð hagkvæmri stærð. Í núverandi mynd má reka vel dreift og arðbært fasteignafélag, sem er skráð og fjármagnað í gegnum íslenska markaðinn.  Við teljum hins vegar að við getum aukið hagkvæmni enn frekar með auknum umsvifum og endurfjármögnun til millilangs tíma.

Í samræmi við stefnu félagsins þá er skuldsetning þess hlutfallslega lægri en almennt gerist hjá sambærilegum fasteignafélögum hérlendis. Veðsetningarhlutfall er hins vegar undir markmiðum og félagið því í kjörstöðu til að grípa virðisaukandi tækifæri. Það verður gert.  

Í samræmi við mótaða stefnu tryggði Kaldalón aðgang að markaðsfjármögnun. Því hefur verið fylgt eftir með útgáfu víxla og verðtryggðra skuldabréfa. Við höfum trú á því að markaðsfjármögnun muni til lengri tíma lágmarka fjármagnskostnað félagsins. Þessu til viðbótar þá kláraði félagið umgjörð um græna fjármögnun þegar fyrstu fasteignir félagsins voru vottaðar. Í dag er 9% eignasafnsins með alþjóðlega umhverfisvottun.

Skráning Kaldalón á aðalmarkað Nasdaq Iceland var ánægjuleg staðfesting á árangri og stefnumörkun félagsins. Kaldalón nær nú til breiðari hóps fjárfesta og fylgir viðeigandi kröfum í hvívetna.

Ég tel langtímahorfur Kaldalóns og íslensks atvinnulífs góðar þótt vaxtaumhverfi undanfarna missera hafi óneitanlega sett mark sitt á umhverfið. Stækkandi eignasafn mun halda áfram að leysa þarfir íslensks atvinnulífs.

Árangur og afkoma ársins er mjög góð í núverandi starfsumhverfi. Kaldalón á umtalsvert inni og mun sýna það þegar fasteignir á efnahag verða að fullu tekjuberandi, en einungis 65% fjárfestingareigna félagsins voru að fullu tekjuberandi allt árið 2023.


Ársreikningur 2023

Skýrsla stjórnar og forstjóra félagsins er að finna í ársreikningi félagsins. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við reikningsskilastaðla (IFRS). Ársreikningurinn er endurskoðaður af PricewaterhouseCoopers ehf. Áritun er án fyrirvara.

Kynning á ársuppgjöri

Samhliða uppgjörinu er boðað til kynningarfundar föstudaginn 8. mars kl. 08:30 á Grand Hótel, Sigtúni 28. Húsið opnar 08:15. Á fundinum verður farið yfir starfsemina á árinu, ársuppgjör og framtíðarhorfur. Við upphaf fundar verður kynningarefnið aðgengilegt á vefsíðu Kaldalóns.

Hægt er nálgast ársreikninginn á vefsíðu félagsins.

Frekari upplýsingar

Jón Þór Gunnarsson, forstjóri, kaldalon@kaldalon.is

www.kaldalon.is

Deila frétt

Fleiri fréttir