,

Kaldalón hf.: Árshlutareikningur Kaldalóns fyrstu 6 mánuði ársins 2021

Kaldalón hf.: Árshlutareikningur Kaldalóns fyrstu 6 mánuði ársins 2021

Árshlutareikningur Kaldalóns hf. 1. janúar til 30. júní 2021 var samþykktur af stjórn þann 20. ágúst 2021.

Helstu atriði uppgjörs eru:

  • Hagnaður á fyrri hluta ársins var 699 m.kr. en nam 226 m.kr. á sama tímabili í fyrra
  • Arðsemi eigin fjár var 15% fyrstu 6 mánuði ársins
  • Bókfært virði eigna félagsins í lok tímabils er 7.042 m.kr. og hefur aukist um 948 m.kr. frá áramótum
  • Eigið fé er 5.345 m.kr. samanborið við 4.646 m.kr. í árslok 2020

Áhrifa gætir ekki í uppgjörinu af nýlega tilkynntum viðskiptum á markaði, það er sölu á þróunarverkefni í Vogabyggð, kaupum á tekjuberandi fasteignum og hlutafjáraukningu.

Jón Þór Gunnarsson forstjóri:

“Uppgjörið markar tímamót í sögu Kaldalóns. Miklar breytingar hafa orðið á rekstri okkar eftir að þessu uppgjörstímabili lauk. Við höfum keypt tekjuberandi eignir, selt þróunareignir, aukið hlutafé umtalsvert og undirritað ráðgjafasamning við Arion banka. Uppgjörið markar því lokapunkt gamla Kaldalóns en sýnir að sama skapi að ný vegferð okkar byggir á traustum grunni. Við horfum full tilhlökkunar fram á veginn.”

Hægt er að nálgast árshlutareikning vegna fyrstu sex mánaða ársins á www.kaldalon.is/fjarfestar.

Kynning á félaginu

Samhliða uppgjörinu er boðað til kynningarfundar mánudaginn 23. ágúst kl. 08:30 að Nauthól. Húsið opnar 08:15. Á fundinum verður jafnframt farið yfir vænt áhrif tilkynntra viðskipta á efnahag félagsins. Að fundi loknum verður kynningarefnið aðgengilegt á vefsíðu Kaldalóns.

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Þór Gunnarsson, forstjóri

kaldalon@kaldalon.is
www.kaldalon.is