Kaldalón hf.: Ársreikningur 2022

Ársreikningur Kaldalóns hf. var samþykktur af stjórn félagsins 2. mars 2023.

Félagið skilar bestu afkomu frá upphafi, 2.611 m.kr. í hagnað fyrir skatta

Fjárfestingareignir félagsins aukast um 131% milli ára og tekjuvöxtur 639%

Félagið hefur gengið frá kaupum eða gert samkomulag um kaup á 90.700 m2 atvinnuhúsnæðis

Arðsemi eiginfjár var 16,2%  á ársgrundvelli

Metnaðarfull markmið félagsins um vöxt fjárfestingareigna og sölu eigna utan kjarnastarfsemi náðust á árinu

Félagið er með sterkt eiginfjárhlutfall, eða 45,5% og mun gefa út skuldabréfaramma árið 2023

Rekstrarhagnaðarhlutfall (NOI) var 74,2% og rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu fjárfestingareigna var hærri en fjármagnsgjöld árið 2022

Helstu atriði uppgjörs eru:

 • Heildarhagnaður ársins fyrir skatta: 2.611 m.kr.
 • Arðsemi eigin fjár: 16,2%
 • Rekstrartekjur: 1.722 m.kr.
 • Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu: 1.306 m.kr.
 • Rekstrarhagnaðarhlutfall: 74,2%
 • Bókfært virði fjárfestingareigna í lok tímabils:  41.711 m.kr. Matsbreyting á árinu var 2.490 m.kr.
 • Handbært fé í lok árs: 2.277 m.kr.
 • Heildareignir: 45.482 m.kr.
 • Vaxtaberandi skuldir námu: 19.836
 • Eiginfjárhlutfall í lok árs: 45,5%
 • Tekjuvegið útleiguhlutfall afhentra fasteigna: 98,9%
 • Eigið fé er 20.717 m.kr. samanborið við 8.359 m.kr. árslok 2022

Jón Þór Gunnarsson, forstjóri:

Ég er mjög ánægður með rekstur og niðurstöðu ársins 2022. Kaldalón hefur á skömmum tíma orðið fasteignafélag og komið sér í ákjósanlega stöðu vaxtar. Félagið er vel fjármagnað og eiginfjárstaða þess er mjög sterk, eða 45,5%. Félagið er einkar vel í stakk búið til að takast á við þær breytingar í ytra umhverfi sem nú eiga sér stað. Við erum stolt af því að leysa þarfir íslensks atvinnulífs og munum halda áfram að stækka félagið, enda trúum við því að langtímahorfur í íslensku atvinnulífi séu mjög góðar.

Fasteignir í eigu félagsins rúmlega tvöfölduðust í fermetrum talið og jukust um 131% að markaðsvirði. Samkomulag hefur verið gert um kaup tekjuberandi fasteigna þannig að heildarstærð fasteignasafns verði 90.700 m2.

Þrátt fyrir að félagið hafi á árinu sinnt hefðbundnum rekstri, unnið ötullega að umbreytingu félagsins, tvöfaldað stærð sína og undirbúið skráningu á aðalmarkað hefur starfsmönnum félagsins náð að halda rekstrarkostnaði í lágmarki. Sá árangur leiðir af sér að hagnaður fyrir skatta er 2.611 m.kr. og hefur aldrei verið meiri. Þá er jákvætt sjóðsstreymi af rekstri félagsins sem þykir gott í eins mikilli verðbólgu og hækkun vaxta og verið hefur. Arðsemi eigin fjár var 16,2%. Lausafjárstaða félagsins er sterk og á félagið í dag fasteignir sem eru að fullu fjármagnaðar með eigin fé. Þá hefur félagið ekki dregið á skuldbindandi lánalínur banka. Við sjáum því tækifæri í því að endurfjármagna eignasafnið og nýta þá fjármuni til frekari stækkunar.

Kaldalón hefur jafnframt stigið skref að BREEAM vottun fasteigna og er langt komið með að ná markmiðum sínum fyrir skráningu á aðalmarkað Kauphallar Íslands.

Á árinu 2022 varð Kaldalón hf. að fasteignafélagi eftir árangursríkan umbreytingartíma.

Það ber að hafa í huga við lestur ársreikningsins að rekstrarreikningur er ekki að fullu sambærilegur milli ára þar sem félagið gerði upp sem fjárfestingafélag á fyrri hluta ársins 2021.

Ársreikningur 2022

Skýrsla stjórnar og forstjóra félagsins er að finna í ársreikningi félagsins. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við reikningsskilastaðla (IFRS). Ársreikningurinn er endurskoðaður af PricewaterhouseCoopers ehf. Áritun er án fyrirvara.

Kynning á félaginu

Samhliða uppgjörinu er boðað til kynningarfundar föstudaginn 3. mars kl. 08:30 að Fosshótel Reykjavík, Þórunnartúni 1. Á fundinum verður farið yfir starfsemina á árinu, ársuppgjör og framtíðarhorfur. Við upphaf fundar verður kynningarefnið aðgengilegt á vefsíðu Kaldalóns.

Hægt er nálgast ársreikninginn á vefsíðu félagsins.

Frekari upplýsingar

Jón Þór Gunnarsson, forstjóri, kaldalon@kaldalon.is

www.kaldalon.is

Deila frétt

Fleiri fréttir