Kaldalón hf.: Sala á eignarhlut í Steinsteypunni ehf.

Vísað er til tilkynningar frá 20. ágúst sl. um ákvörðun stjórnar Kaldalóns hf. að setja 50% eignarhlut félagsins í Steinsteypunni ehf. í formlegt söluferli.

Undirritaður hefur verið kaupsamningur milli Skuggasteins ehf., dótturfélags SIKMAS ehf., og Kaldalóns hf. um kaup Skuggasteins ehf. á 50% eignarhlut Kaldalóns hf. í Steinsteypunni ehf. Kaupverð er 750 m.kr. auk mögulegra viðbótargreiðslna, allt að 100 m.kr., tengdum rekstrarhagnaði félagsins á árunum 2022 og 2023.

Fjárhagslegri, lögfræðilegri og tæknilegri áreiðanleikakönnun vegna viðskiptanna er lokið. Viðskiptin eru háð skilyrðum, m.a. um afstöðu Samkeppniseftirlitsins og að aðrir hluthafar Steinsteypunnar ehf. falli frá forkaupsrétti.

Söluferlið er liður í yfirlýstri stefnu Kaldalóns hf. að auka vægi tekjuberandi fasteigna í starfsemi félagsins og selja eignir utan kjarnastarfsemi þess. Aukið handbært fé við sölu verður notað til þess að styðja við áframhaldandi vöxt félagsins.

Tekjuberandi eignir félagsins eru nú um 51.500 men samanlagt matsvirði þeirra í árslok 2021 auk kaupverðs þeirra eigna sem keyptar hafa verið á árinu er um 24,1 ma. kr. Bókfært virði þróunareigna félagsins um áramót auk kaupverðs lóðar að Fossaleyni á árinu 2022 er um 2,2 ma. kr. Félagið telur að virði þróunareigna verði undir 1,0 ma. kr. í árslok gangi söluáform eftir. Leigutekjur tekjuberandi eigna á ársgrundvelli nema um 2.030 m.kr. þegar veltutengdir viðaukasamningar við rekstraraðila hótela í eigu félagsins falla úr gildi umnæstu áramót. Rekstrarhagnaður tekjuberandi eigna (NOI) á ársgrundvelli, í fullu rekstrarári, er áætlaður 1.525 – 1.585 m.kr. Rétt er að benda á að um tekjur á fullu rekstrarári er að ræða, en ekki tekjur ársins 2022. Þá gerir félagið ráð fyrir viðbótar einskiptiskostnaði tengdum umbreytingar- og vaxtarfasa félagsins.

Kaldalón hf. er með til skoðunar frekari tækifæri í fjárfestingu tekjuberandi eigna. Áætlað er að kynna þau frekar á fjárfestakynningu sem fyrirhuguð er 23. ágúst nk. í framhaldi af birtingu hálfs árs uppgjörs félagsins þann 22. ágúst.

Fyrirtækjaráðgjöf Arion banka hf. er ráðgjafi Kaldalóns hf. í söluferlinu.

Deila frétt

Fleiri fréttir