Fundarboð

[av_one_full first min_height=\’\’ vertical_alignment=\’\’ space=\’\’ custom_margin=\’\’ margin=\’0px\’ row_boxshadow=\’\’ row_boxshadow_color=\’\’ row_boxshadow_width=\’10\’ link=\’\’ linktarget=\’\’ link_hover=\’\’ padding=\’0px\’ highlight=\’\’ highlight_size=\’\’ border=\’\’ border_color=\’\’ radius=\’0px\’ column_boxshadow=\’\’ column_boxshadow_color=\’\’ column_boxshadow_width=\’10\’ background=\’bg_color\’ background_color=\’\’ background_gradient_color1=\’\’ background_gradient_color2=\’\’ background_gradient_direction=\’vertical\’ src=\’\’ background_position=\’top left\’ background_repeat=\’no-repeat\’ animation=\’\’ mobile_breaking=\’\’ mobile_display=\’\’ av_uid=\’av-a3n1a\’]

[av_textblock size=\’\’ av-medium-font-size=\’\’ av-small-font-size=\’\’ av-mini-font-size=\’\’ font_color=\’\’ color=\’\’ id=\’\’ custom_class=\’\’ av_uid=\’av-jyzwudfm\’ admin_preview_bg=\’\’]

FUNDARBOÐ

Aðalfundur Kaldalóns hf., kt. 490617-1320, verður haldinn föstudaginn 26. júní 2020, kl. 15:00, í höfuðstöðvum Kviku banka hf., Katrínartún 2, 105 Reykjavík,  9.hæð.

Á dagskrá fundarins verða eftirfarandi liðir:

  1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
  2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2019 og ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps félagsins á reikningsárinu.
  3. Kosning og skipun stjórnar, varastjórnar og fjárfestingar- og hagsmunaráðs.
  4. Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins.
  5. Kjör endurskoðanda félagsins.
  6. Starfskjarastefna félagsins.
  7. Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna og endurskoðanda.
  8. Samantekt stjórnar um hlutafjáreign og samstæðutengsl.
  9. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

***

Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins:

Stjórn leggur til breytingar á samþykktum félagsins og eru meginatriði tillagnanna tilgreind hér fyrir neðan.

Í fyrsta lagi er lagt til að breyta tilgangi félagsins, sem tilgreindur er í ákvæði gr. 1.3. í samþykktum, þannig að hann verði; „fjárfestingastarfsemi, þ.m.t. fasteignaþróun, kaup, sala, rekstur, eignarhald, umsýsla og uppbygging fasteigna og innviða tengdum fasteignaverkefnum og fasteignafélaga, lánastarfsemi ásamt kaupum og sölu félaga, fjármálagerninga, ýmiss konar skuldaviðurkenninga, s.s. lánssamninga og skuldabréfa, allt í tengslum við fasteignaviðskipti, fasteignaþróun, uppbyggingu innviða í tengslum við fasteignaverkefni eða fjármögnun byggingaframkvæmda og annar skyldur rekstur. Félaginu er heimilt að eiga hlut í félögum í starfsemi tengdri byggingageiranum, þ.m.t. í steypustöðum. Félaginu er einnig heimilt að eiga skráð og óskráð hlutabréf og skuldabréf.

Í öðru lagi er lagt til að stjórn félagsins verði heimilað með breytingu á gr. 2.8. í samþykktum að hækka hlutafé félagsins um allt að 6.000.000.000 – sex þúsund milljónir- að nafnverði.

Dagskrá, endanlegar tillögur, starfskjarastefna, ársreikningur félagsins og önnur fundargögn liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis fram að aðalfundi.

Óski hluthafi eftir að fá ákveðið mál tekið fyrir á fundinum skal hann koma slíkri ósk á skriflega á framfæri við stjórn félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir boðaðan fundartíma.

Reykjavík, 12. júní 2020
F.h. stjórnar Kaldalóns hf.

Þórarinn Arnar Sævarsson
stjórnarformaður
[/av_textblock]

[/av_one_full]

Deila frétt

Fleiri fréttir